Xeras dressyrjournal
 

Inspirerad av andras dressyrjournaler hade jag här tänkt att upprätta Xeras egen dressyrjournal.

Jag tränar i mångt och mycket i enlighet med Sven Järveruds tankar. Jag ser det också som väldigt viktigt att hålla sig till en linje och inte hålla på att fnatta mellan olika träningssätt. Men många vägar bär till Rom och jag respekterar andras träningssätt. 
Jag tränar också med mottot kvalitet framför kvantitet. Så även om jag i princip tränar varje dag så är träningspassen korta och med sikte på god kvalitet.

Nuläge 2009-06-03 (Bilder kommer så småningom)

Xera tävlar i elitklass spår och är Svensk Brukskchampion. Hon är den första (och hitentills enda) i sin ras.
 

Spår

Xera tränas i spårets ädla konst. Hon har redan från början spårat i ett högt tempo vilket har inneburet krav på handskar. Inte förrän hon var 5 år kunde jag spåra med henne utan handskar. Sitt första spår fick hon när hon var ca 14 veckor.

I dagsläget ligger Xeras spårlängd på ca 1000-1500 m. Liggtiden är ca 1½ - 2 timmar. Att plocka apporter är normalt inget problem. Då och då händer det dock att hon går över flera men vid nästa spår så tar hon alla igen. Detta är inget jag oroar mig för. Apporter markers med att Xera slänger sig på rygg med apporten i munnen och ligger där och ålar sig. Det gäller på tävling att vara snabb annars blir det lätt två apporter av en.

Upptaget görs alltid som elitklassupptag. Xera går bra ut i trav, hittar spåret bra, analyserar och väljer håll. Är Xera stressad vilket inte syns på henne så kan det ändå bli bakspår trots analys. Inför tävling brukar jag dagen innan spåra med Xera så att hon lugnar ner sig något.

Uppletande

När jag började lära in detta moment så hade jag väldigt liten kunskap i hur momentet fungerade. Detta medförde att det blev många många fel. Idag är vi nästan i hamn men jag tror inte att vi kommer lösa alla knutar som ligger djupt rotade. På tävling så har vi fått allt från 0 till 9.5. Man kan lugnt säga att jag själv har lärt mig massor på alla fel jag har gjort.

 

Brukslydnad

Fritt följ
Xera har ett helt underbart fritt följ på träning men inte på tävling. Idag tränar vi mycket på att göra entré och därefter fritt följ. Har jag med Xera med mig från början då har vi en större chans att det går vägen.

Inkallning med ställande och läggande
Momentet sitter men på tävling kan vi tappa tempot.
 
Framåtsändandet
Nya huvudvärken. Från att ha haft ett färdigt moment så nollar vi det nu på tävling. Efter många funderingar och samtal med träningskamrater så har vi nu börjat om. Vi får se om det löser sig nu under sommaren. Momentet har hög koefficient och att tävla utan få poäng här känns rätt meningslöst.
 
Apport, tung
Xera älskar denna apport. Vi saknar galoppen in annars så sitter momentet där.
 
Apport, metall
Metallen är OK. Blir det galopp in så är det en bonus. Mixtrar inte mer med detta moment.
 
Kryp
Xera kryper bra. Rätt position och lagom tempo. Får nerdrag för "något hög bak". Men har också fått en 10a på det.
 
Hopp – sitt – hopp
Efter att jag ändrade kommandot till HoppU så hoppar nu Xera ut ordentligt. Inga gymnastövning längre så vida jag inte glömmer mig och bara säger Hopp.
 
Skall
Xera skäller som ett Rottis. Skallet sitter djupt ner i magen och hon har problem att få fram det. Får avdrag för glest skall. Vi har dock aldrig nollat detta moment.
 
Stege
Momentet sitter där. Ibland får vi nerdrag för att hon snusar på stegen när vi går över eller precis kommit ner.
 
Plats
Inga problem med plats och skott.